Informatie over de AVG/Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels  GDPR/General Data Protection Regulation)

Op dit moment gebruiken wij alleen cookies van Google Analytics waarbij er geen data wordt gedeeld met derden, hiervoor is geen verplichte cookiewall nodig.

Privacy Statement Scuba Center Amsterdam

Scuba Center Amsterdam, gevestigd aan Van Woustraat 220, 1073 NB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Scuba Center Amsterdam
Van Woustraat 220
1073 NB Amsterdam
+31 20 488 3322
https://www.scubacenter.nl/wp

L. de Roo is de Functionaris Gegevensbescherming van Scuba Center Amsterdam. Hij is te bereiken via privacy@scubacenter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Scuba Center Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@scubacenter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Scuba Center Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Mailinglist via MailChimp
Van de inschrijvingen slaan wij alleen uw emailadres op, tenzij u zelf uw naam heeft opgegeven. Alle inschrijvingen worden bevestigd door het zogenaamde Double Op- In systeem. Zelf kunt u via het inschrijfformulier en de toegestuurde mails zelf uw voorkeuren aangegeven/veranderen en natuurlijk te allen tijde uw inschrijving ongedaan maken. Zie hiervoor een email die wij via de mailinglist hebben gestuurd, u kunt via deze mailing gemakkelijk uw voorkeuren aanpassen. Onze mailinglistberichten zijn gemakkelijk te herkennen aan het onderwerp ‘ Nieuws van Scuba Center Amsterdam’.

Bestellingen via de webshop(s)
Voor bijvoorbeeld het afhandelen van uw betaling, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om goederen en diensten bij u af te leveren.

Optimalisatie van onze website(s)

Er worden cookies gebruikt van Google Analytics. Deze verzamelen informatie waardoor wij inzicht krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken we uiteindelijk om onze website te verbeteren. De bewaartermijn is 2 jaar. Denk aan bv bezoekersaantal vergelijk in de zomerperiode tov het jaar ervoor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Scuba Center Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar en in geval van bepaalde overheidsdiensten wel 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Scuba Center Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar,

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Scuba Center Amsterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hier is een beknopt overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt:
google.com
Name: CONSENT
Domain: .google.com

Name: -gat
Content: Google Analytics
Domain: .scubacenter.nl

Name: -gid
Content: Google Analytics
Domain: .scubacenter.nl

Functie van deze cookies:  Google Analytics verzamelt informatie waardoor wij inzicht krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken we uiteindelijk om onze website te verbeteren.

Bewaartermijn is maximaal 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scuba Center Amsterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@scubacenter.nl. Natuurlijk kunt u ook zelf uw inschrijving van de mailinglist ongedaan maken of de GDPR-voorkeuren aanpassen via de emails die u via de mailinglist krijgt. Deze zijn gemakkelijk te herkennen door het onderwerp ‘ Nieuws van Scuba Center Amsterdam’.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice-nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Scuba Center Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Scuba Center Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@scubacenter.nl

De volgende gegevens kunnen van u gearchiveerd zijn:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bestel- en ordernummer
– Bankrekeningnummer
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Voor bijvoorbeeld
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Scuba Center Amsterdam analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Scuba Center Amsterdam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Scuba Center Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Scuba Center Amsterdam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Denk daarbij aan de iDEAL-betalingen, MailChimp nieuwsbrieven en bestellingen via onze gehoste webshops.

Scuba Center Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.